Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019
Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019
Có nên uống bia rượu nhậu nhẹt sau khi chơi thể thao?

Có nên uống bia rượu nhậu nhẹt sau khi đã chơi thể thao, việc uống riệu và beer sau lúc thi đấu sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cơ t...

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019
Kỹ thuật mới điều trị rối loạn cương mới được áp dụng tại Bệnh viện Bình Dân

Kỹ thuật mới điều trị rối loạn cương tại bệnh viện Bình Dân ứng dụng kỹ thuật mổ đặt thể hang nhân tạo và dùng sóng xung kích cho người rố...

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019